ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ดูคาติเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จัดหามาโดยฝ่ายที่ดูคาติเห็นชอบบนเว็บไซต์จะได้รับการรักษาไว้ด้วยความใส่ใจสูงสุด และดูคาติจะกระทำทุกอย่างเพื่อรักษาความปลอดภัยภายใต้กฎหมายของอิตาลีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ

ดูคาติจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่นอีเมลแอดเดรสของดูคาติ ชื่อ ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ดูคาติอาจเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ไม่เปิดเผย และไม่ระบุลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ เช่นรหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ ความชื่นชอบ ความสนใจ และบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้

มีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ของคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ ซึ่งอาจถูกเก็บข้อมูลโดยดูคาติ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง ไอพีแอดเดรสของผู้ใช้ เบราเซอร์ที่ใช้ ชื่อโดเมน เวลาเข้าใช้ และชื่อเว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้โดยดูคาติเพื่อดำเนินการให้บริการ และรักษาคุณภาพการให้บริการ และให้ข้อมูลทางสถิติทั่วไปที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของดูคาติ

กรุณาทราบว่าหากผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยตรง ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้ หรือข้อมูลส่วนตัวสำคัญในกระดานข้อความของดูคาติ ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บไว้หรือใช้โดยผู้อื่น

ดูคาติขอให้ท่านทบทวนข้อความเรื่องความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของดูคาติ เพื่อที่จะได้ทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลอย่างไร ดูคาติจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความเรื่องความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือไม่

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

ดูคาติอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการที่ผู้ใช้ร้องขอ ดูคาติอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อแจ้งว่ามีผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ จำหน่ายโดยดูคาติและบริษัทในเครือ ดูคาติอาจติดต่อผู้ใช้ เพื่อทำการสำรวจหรือวิจัยเกี่ยวกับความเห็นในการให้บริการในปัจจุบัน หรือบริการอื่นๆ ที่ดูคาติอาจให้ได้

ดูคาติจะไม่ขาย เช่าหรือให้เช่ารายชื่อลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ดูคาติอาจติดต่อผู้ใช้แทนคู่ค้าทางธุรกิจของดูคาติเป็นระยะ เพื่อนำเสนอการขายที่ผู้ใช้อาจสนใจ ในกรณีนี้ ข้อมูลเฉพาะบุคคลของผู้ใช้ (อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์) จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ดูคาติอาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าที่ไว้วางใจเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ หรือส่งอีเมล หรือจดหมาย หรือให้ความช่วยเหลือหรือจัดการการส่งมอบสินค้า แต่บุคคลที่สามทั้งหมดจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ ยกเว้นเพื่อให้บริการให้กับดูคาติ และบุคคลที่สามเหล่านี้จะต้องรักษาข้อมูลของผู้ใช้เป็นความลับ ดูคาติ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัด หากไม่มีการยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดเจน

ดูคาติอาจติดตามเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าชมภายในเว็บไซต์ของดูคาติ เพื่อดูว่าบริการไหนที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อออกแบบการจัดทำสาระและการโฆษณาของดูคาติให้กับลูกค้า ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าจะชี้ว่าพวกเขาสนใจในเรื่องอะไร

เว็บไซต์ของดูคาติจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นโดยสุจริตใจ เพื่อ (ก) กระทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายของดูคาติ หรือเว็บไซต์ (ข) ป้องกันและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของดูคาติ และ (ค) กระทำการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ของดูคาติ หรือบุคคลทั่วไป

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

ดูคาติจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากการเข้าถึงข้อมูล การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไมได้รับอนุญาต ดูคาติจะป้องกันข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการควบคุม คุ้มกัน และปกป้องจากการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อมูลส่วนตัว (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) ถูกถ่ายโอนไปยังเว็บไซต์อื่น ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการป้องกันโดยการลงรหัส เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL)

 

ข้อมูลตามมาตรา 13 ของรัฐกฤษฎีกา เลขที่ 196 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ว่าด้วยกฎหมายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้โดยลูกค้าเมื่อใช้เว็บไซต์จะได้รับการดำเนินการโดย เจ้าของดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. – ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียว เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้คณะผู้บริการและการประสานงานของ ออดี้ เอจี ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ เวีย กาวาลิเอร์รี่ ดูคาติ เลขที่ 3 โบโลญา อิตาลี และโดย เทเลคอม อิตาเลีย เอส.พี.เอ. ที่รับผิดชอบบริษัท ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียน ที่ ปิเอซซา เดกลี อัฟฟารี 2 มิลาน อิตาลี โดยวิธีการอัตโนมัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในรัฐกฤษฎีกา เลขที่ 196 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ที่กำหนดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการลงทะเบียน และการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้ ในพื้นที่ที่สงวนไว้ในเว็บไซต์ และการให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการที่ขอโดยผู้ใช้ ไปจนถึงข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้อาจให้กับบุคคลที่สามที่ทำสัญญากับผู้ถือหุ้นของ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ และ/หรือ สถาบันเครดิต ธนาคาร และ/หรือบริษัทประกัน แม้ว่าจะดำเนินการนอกเขตสหภาพยุโรป และข้อมูลนี้จะส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการดูแลข้อมูลส่วนตัว ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น ของดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. หลังจากที่ยินยอมให้ใช้บริการเหล่านั้นแล้ว ในบางกรณี เว็บไซต์ของดูคาติอาจสามารถใช้คุกกี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถได้รับประสบการณ์การใช้บริการออนไลน์ที่ตนชื่นชอบ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของลูกค้าโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจ ซึ่งมีชุดตัวอักษรซึ่งระบุการค้นหาของผู้ใช้ คุกกี้ไม่สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมหรือเป็นตัวส่งไวรัสให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะส่งให้กับผู้ใช้เป็นรายๆไปเท่านั้น และจะอ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บในโดเมนที่ส่งไฟล์คุกกี้ให้กับผู้ใช้

หนึ่งในจุดประสงค์หลักของคุกกี้คือการให้ความสะดวกและช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลา จุดประสงค์ของคุกกี้คือการบอกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ว่าลูกค้าได้กลับมาเยี่ยมชมหน้าเพจที่เคยเยี่ยมชม เช่น หากผู้ใช้ปรับหน้าเว็บไซต์ดูคาติ หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์ดูคาติหรือรับบริการกับดูคาติ คุกกี้จะช่วยคอมพิวเตอร์เรียกข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการเข้าชมในภายหลัง สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการการบันทึกข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ที่อยู่ในการส่งใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ในการส่งของ ฯลฯ เมื่อผู้ใช้กลับมาที่เว็บไซต์ของดูคาติ ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้จะถูกเรียกกลับมาอีกครั้ง ดังนั้นเขาจะสามารถใช้เว็บไซต์ของดูคาติกับข้อมูลที่เคยได้ให้ไว้ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงการใช้คุกกี้ หรือสามารถปิดกั้นการใช้คุกกี้โดยการปรับตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเว็บไซต์ ในกรณีนี้คุณสมบัติบางประการบนเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่เต็มที่

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ได้รับการเผยแพร่ออกไป
เงื่อนไขข้างต้นของข้อมูลความเป็นส่วนตัวเป็นเพียงแค่ทางเลือกปฏิบัติ หากข้อมูลถูกระงับไว้ การเข้าเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงบริการที่ต้องการหรือทำกิจกรรมที่มีอยู่ในเว็บไซต์ก็จะไม่สามารถกระทำได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคลจะให้อีกครั้งในแต่ละกิจกรรมที่ผู้ใช้กระทำ หรือในแต่ละบริการที่ลูกค้าจะได้รับผ่านเว็บไซต์

ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้ใช้มีสิทธิ์ตามรัฐกฤษฎีกาของอิตาลี ที่ 196 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 การกระทำตามสิทธิ์เหล่านี้ รวมถึงความรู้ของบุคคลที่รับผิดชอบต่อการดูแลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมอบหมายจาก ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 800-55-30-66 โดยไม่เสียค่าบริการ หรือส่งจดหมายมาที่ contact_us@ducati.com หรือส่งแฟกซ์มาที่ +39-051-6413268

คอลเซ็นเตอร์ของดูคาติ

ข้อมูลตามมาตรา 13 ของรัฐกฤษฎีกา เลขที่ 196 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ว่าด้วยกฎหมายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้ไว้กับคอลเซ็นเตอร์ ของดูคาติ จะได้รับการดำเนินการโดย เจ้าของดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. – ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียว เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้คณะผู้บริการและการประสานงานของ ออดี้ เอจี ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ เวีย กาวาลิเอร์รี่ ดูคาติ เลขที่ 3 โบโลญา อิตาลี และโดย เทเลคอม อิตาเลีย เอส.พี.เอ. ที่รับผิดชอบบริษัท ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียน ที่ ปิเอซซา เดกลี อัฟฟารี 2 มิลาน อิตาลี โดยวิธีการอัตโนมัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในรัฐกฤษฎีกา เลขที่ 196 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ที่กำหนดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในจุดประสงค์ดังต่อไปนี้


(1) เพื่อการจัดการความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และการบริการที่ผู้เกี่ยวข้องร้องขอ ในส่วนนี้ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งไปให้กับบุคคลที่สามที่ทำสัญญากับ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. รวมถึงสถาบันทางการเงิน ธนาคาร และ/หรือ บริษัทประกัน แม้ว่าจะดำเนินการนอกเขตสหภาพยุโรป และข้อมูลนี้จะส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการดูแลข้อมูลส่วนตัว ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น ของดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ.

(2) หลังจากได้รับการยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการส่งเสริมการขายและเพื่อรับข้อมูลเชิงพาณิชย์ การส่งสื่อโฆษณา การขายตรง เพื่อดำเนินการสืบค้นทางการตลาด ในส่วนนี้ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. และ/หรือ บริษัทที่ทำสัญญากับ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ แม้ว่าจะดำเนินการนอกเขตสหภาพยุโรป และข้อมูลนี้จะส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการดูแลข้อมูลส่วนตัว

เงื่อนไขข้างต้นของข้อมูลผู้ใช้ในย่อหน้า (1) เป็นเพียงแค่ทางเลือกปฏิบัติ หากข้อมูลถูกระงับไว้โดยผู้ใช้ ผู้ใช้จะไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือ ข้อมูล และ/หรือ บริการตามที่ขอได้ และเงื่อนไขข้างต้นของข้อมูลในย่อหน้า (2)เป็นเพียงแค่ทางเลือกปฏิบัติหากข้อมูลถูกระงับไว้โดยผู้ใช้ ผู้ใช้จะไม่สามารถได้รับข้อมูลทางการค้า และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดโดย กับ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ และ/หรือ ลูกค้าของบริษัท

ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้ใช้มีสิทธิ์ตามรัฐกฤษฎีกาของอิตาลี ที่ 196 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 การกระทำตามสิทธิ์เหล่านี้ รวมถึงความรู้ของบุคคลที่รับผิดชอบต่อการดูแลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมอบหมายจาก ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 800-55-30-66 โดยไม่เสียค่าบริการ หรือส่งจดหมายมาที่ contact_us@ducati.com หรือส่งแฟกซ์มาที่ +39-051-6413268

การติดตามการใช้งาน

ดูคาติจะติดตามวิธีการใช้งานของผู้ใช้เมื่อใช้เว็บไซต์ของดูคาติ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ ดูคาติจะไม่จะแบ่งข้อมูลสถิติ ที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนของผู้ใช้ ประเภทเบราเซอร์ และประเภทของ MIME ด้วยการอ่านข้อมูลนี้ผ่านชุดข้อมูลของเบราเซอร์

ในบางครั้ง ดูคาติจะสืบค้นและบันทึกรายการสืบค้นที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลในเครื่องมือสืบค้น แต่การสืบค้นนี้จะไม่เชื่อมต่อข้อมูลไปยังลูกค้า ดูคาติจะสืบค้นข้อมูลเพื่อดูว่าส่วนไหนของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ชอบ และส่วนไหนของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ไม่ชอบจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดูคาติจะไม่สืบค้นว่าผู้ใช้อ่านอะไร แต่ละจะดูว่าเว็บไซต์แต่ละหน้าทำงานได้ดีเพียงใด สิ่งนี้จะช่วยให้ดูคาติให้บริการกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น

เว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้กับเว็บไซต์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยดูคาติ ดูคาติจะไม่ทำให้เว็บแสดงผลการค้นหาหรือให้ลิงก์ไปยังบริการต่าง ๆ เว็บไซต์อื่นๆ อาจให้ไฟล์คุกกี้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวบรวมข้อมูล หรือขอให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนตัว

การยินยอมของผู้ใช้

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยินยอมให้ดูคาติเก็บข้อมูล หากดูคาติตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว ดูคาติจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบอยู่เสมอว่าดูคาติเก็บข้อมูลอะไร ใช้ข้อมูลอย่างไร และจะเปิดเผยข้อมูลในสถานการณ์ไหน .


การแจ้งเกี่ยวกับการเซ็นแบบไดนามิก

เอกสารที่จัดทำโดย ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. จะอยู่ภายใต้รัฐกฤษฎีกาที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีอิตาเลียน ณ วันที่ 22-02-2556 มาตรา 57 ย่อหน้า 1 และ 3 เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่

1. ข้อมูลทั่วไป

ในระหว่างปี 2558 ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. (“ดูคาติ”) ได้แนะนำทางออกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งทำให้ลูกค้าและผู้ใช้เว็บของดูคาติ (“ลูกค้า”) สามารถเซ็นชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางออกนี้เราจะเรียกว่าเป็น “การเซ็นชื่อแบบไดนามิก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดทรัพยากร (ทำให้งานเป็นดิจิตอล) ในกระบวนการทำงาน ซึ่งจะเปลี่ยนจากเอกสารกระดาษเป็นเอกสารดิจิตัล กล่าวอย่างสั้นคือบริการลายเซ็นแบบไดนามิกเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เอกสารถูกเซ็นชื่อโดยใช้แทบเล็ต (แทบเล็ตดิจิตัล) โดยใช้การเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะลดและกำจัดเอกสารกระดาษที่จะต้องเก็บรักษา และ/หรือ ส่งให้กับลูกค้า เอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณ์ของบริการการเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่บริการนี้มีให้ และแสดงบริการนี้ในเพจหลักของเว็บไซต์ ดูคาติ มอเตอร์โฮลดิ้ง ตามระเบียบที่บังคับใช้ เพื่อให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา

2. การเซ็นแบบไดนามิกคืออะไร

การเซ็นแบบไดนามิก มาจากการบันทึกคุณลักษณะทางไดนามิก (จังหวะ แรงกด การประสานกันของลายเส้น ฯลฯ) ของลายเซ็นในแทบเล็ตดิจิตัลด้วยปากกาปลายแหลม บริการเซ็นแบบไดนามิกที่ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. สอดคล้องกับเงื่อนไขสารสนเทศและกฎหมายเกี่ยวกับการเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามรัฐกฤษฎีกาที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรีอิตาเลียนในวันที่ 22-02-2556 เรื่อง “มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสร้าง การลงลายเซ็น และการเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตัลที่ผ่านคุณสมบัติ” ออกให้ใน หนังสือแสดงรัฐกฤษฎีกาของรัฐบาล เลขที่ 117 ณ วันที่ 21-05-2556 และตรวจสอบ (กรุณาดูรัฐกฤษฎีกาที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรีอิตาเลียนในวันที่ 22-02-2556 มาตรา 56 ย่อหน้าที่ 1) ก) ว่าเป็นลายเซ็นจริง ข) ลิงก์เฉพาะของลายเซ็นของผู้เซ็นชื่อ ค) ระบบการสร้างลายเซ็นอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เซ็นเท่านั้น (รวมถึงข้อมูลทางชีวมิติเพื่อสร้างลายเซ็น) ง) ความสามารถในการตรวจสอบว่าเอกสารที่เซ็นทางดิจิตอลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากลงนามแล้ว จ) การที่ลูกค้าจะสามารถเก็บหลักฐานในสิ่งที่ได้เซ็นชื่อไป ฉ) ข้อมูลตามมาตรา 55 ย่อหน้า 2 อักษร ก) ว่าด้วยมาตรฐานเทคนิค ช) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในสิ่งที่อยู่ในเอกสารที่ถูกเซ็นชื่อ ซ) ลิงก์เฉพาะเพื่อการเซ็นชื่อบนเอกสาร

3. เอกสารใดที่จะถูกลงนามด้วยลายเซ็นแบบไดนามิก

เอกสารที่เซ็นโดยลูกค้าด้วยการเซ็นแบบไดนามิกจะเป็นเอกสารดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความปลอดภัยทางเทคนิคซึ่งระบุโดยระเบียบที่บังคับใช้ และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารกระดาษที่เซ็นชื่อกับมือ การเซ็นแบบไดนามิกสามารถใช้เป็นการเซ็นชื่อในสัญญา หรือเข้าผูกพัน และตกลงตามหนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ดูคาติเพื่อจุดประสงค์ เหตุผล และสาเหตุใดๆ และเอกสารอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารดังที่กล่าวมา

4. บริการการเซ็นชื่อแบบไดนามิก

บริการเซ็นแบบไดนามิกที่ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. นำมาใช้ จะทำให้ลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากโอเปอเรเตอร์ในการ ดูเอกสารที่จะเซ็นชื่อในหน้าจอที่เหมาะสม อ่านและตรวจสอบเอกสารดิจิตัลที่จะเซ็นชื่อ และเซ็นชื่อในเอกสารบริเวณสำหรับการเซ็นชื่อในแทบเล็ตโดยใช้ปากกาพิเศษ ลายเซ็นในตารางจะดูเหมือนกับลายเซ็นที่เซ็นด้วยมือบนเอกสารกระดาษ หลังจากที่เซ็นชื่อแล้ว ลูกค้าสามารถยืนยันลายเซ็นตนเองด้วยการกดปุ่ม “ยืนยัน” ในแทบเล็ตโดยใช้ปากกาปลายแหลม หรือเซ็นใหม่ด้วยการกดปุ่ม “ยกเลิก” ในแทบเล็ต หลังจากเซ็นชื่อแล้ว จะมีบริการทางเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศของเอกสารที่ทำให้แน่ใจว่าเอกสารมีความสมบูรณ์และไม่สามารถแก้ไขได้ ลูกค้าจะมีสิทธิ์ในการได้รับเอกสารคัดลอกที่มีลายเซ็นด้วยการเซ็นแบบไดนามิก ลูกค้าอาจขอเอกสารที่ตนเองได้เซ็นในรูปของกระดาษ หรือรับเอกสารในรูปของดิจิตัลด้วยการส่งอีเมลขอไปที่ contact_us@ducati.com

5. จะสมัครบริการเซ็นชื่อแบบไดนามิกของ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. แล้วจะยกเลิกการยินยอมอย่างไร

เพื่อใช้บริการเซ็นชื่อแบบไดนามิก ลูกค้าจะต้องตกลงใช้บริการเซ็นชื่อแบบไดนามิกเพื่อเซ็นเอกสารที่ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. เสนอให้เซ็น ซึ่งมีข้อความที่เหมาะสม (กรุณาดูรัฐกฤษฎีกาที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรีอิตาเลียนในวันที่ 22-02-2556 มาตรา 57 ย่อหน้าที่ 1 อักษร ก) ลูกค้าที่สมัครรับบริการนี้อาจได้รับสำเนาสัญญาอนุญาต ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยการส่งจดหมายไปที่ contact_us@ducati.com (กรุณาดูรัฐกฤษฎีกาที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรีอิตาเลียนในวันที่ 22-02-2556 มาตรา 57 ย่อหน้าที่ 1 อักษร ค) และลูกค้าสามารถยกเลิกความยินยอม ณ เวลาใดก็ได้ และกลับไปใช้วิธีการเซ็นชื่อลงบนเอกสารกระดาษเหมือนเดิม

6. คุณสมบัติของระบบการเซ็นแบบไดนามิก ที่ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. นำมาใช้ และเทคโนโลยีที่ใช้ (กรุณาดูรัฐกฤษฎีกาที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรีอิตาเลียนในวันที่ 22-02-2556 มาตรา 57 ย่อหน้าที่ 1 อักษร จ,ฉ)

แทบเบล็ตดิจิตัล คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. นำมาใช้ ซึ่งเป็นแทบเล็ตดิจิตัลพิเศษ ที่ใช้เทคโนโลยีการสั่นสะเทอือนของแม่เหล็กไฟฟ้า และการตรวจสอบความแม่นยำทางชีวมิติของลูกค้าที่เซ็นชื่อ แทบเล็ตนี้จะมี LCD TFT แบบสี และปากกาพิเศษที่ลูกค้าจะใช้เซ็นเอกสารดิจิตัลที่ปรากฏบนหน้าจอ แทบเล็ตจะแสดงลายเซ็นแบบทันทีเหมือนกับลูกค้าได้เขียนลงบนหน้าจอ และความรู้สึกของลูกค้าจะเหมือนกับการเขียนลงบนกระดาษ แทบเล็ตนี้จะช่วยให้ลูกค้า อ่านเอกสารและเลื่อนเอกสารลงมาตามที่ต้องการ เซ็นเอกสาร และรับรองลายเซ็น หรือยกเลิกลายเซ็นแล้วเซ็นใหม่ หรือยกเลิกขั้นตอนการเซ็น ในการใช้บริการนี้ จะต้องมีปากกาปลายแหลมพิเศษ และปุ่มแสดงการทำงานที่เหมาะสมอยู่บนหน้าจอ ผู้ที่เซ็นชื่อจะสามารถควบคุมการสร้างลายเซ็นแต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลา ระบบการเซ็นแบบไดนามิก ระบบการเซ็นแบบไดนามิกรับรองความปลอดภัยของข้อมูลชีวมิติและให้ลิงก์เฉพาะสำหรับการลงลายเซ็นในแทบเล็ตของผู้เซ็น/ลูกค้า แทบเล็ตไดนามิกจะเชื่อมต่อกับสำนักงานของโอเปอเรเตอร์ที่ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยโดยอัลกอริธึมส์ AES ที่มีปุ่มแบบสมมาตรสองปุ่ม ที่ใช้อัลกอริธึมส์ DIFFIE-HELLMAN ข้อมูลทางชีวมิติจะได้รับการลงรหัสไว้ตามใบรับรองสาธารณะ พร้อมด้วย ปุ่มอสมมาตร RSA 2048-bit และอัลกอริธึมส์การลงรหัส SHA256 ข้อมูลจะพิมพ์ลงในไฟล์ PDF และลายเซ็นแบบ PadES จะถูกสร้างโดยการเซ็นแบบดิจิตัลตามใบรับรองเสริมพร้อมด้วยปุ่มส่วนตัวและอัลกอริธึมส์ SHA256 ข้อมูลทางชีวมิติจะไม่เก็บไว้ในเอกสารที่ไม่ลงรหัสไม่ว่าในกรณีใด ไม่ว่าจะอยู่ในแทบเล็กหรือในช่องลายเซ็น ชุดข้อมูลค่าชีวมิติ จะอยู่ในเอกสารดิจิตัลที่ลูกค้าจะได้ดูและเซ็น พร้อมกับลิงก์เฉพาะที่ไม่สามารถยกเลิกได้ และเชื่อมต่อกับเอกสารนั้น เพราะฉะนั้นลายเซ็นดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้กับเอกสารอื่นอีก เอกสารดิจิตัลที่เซ็นโดนลูกค้าจะเก็บไว้ในรูปของ PDFa1-a และเซ็นแบบดิจิตัลในโหมด PAdES เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมาย ในส่วนของความเสถียรของข้อมูล การที่ข้อมูลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถอ่านข้อมูลในเอกสารได้ เมื่อจบกระบวนการเซ็นชื่อแล้ว เอกสารจะส่งไปยังคลังข้อมูลดิจิตัลและเก็บไว้โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมาย การจัดการข้อมูลทางชีวมิติ ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชีวมิติของผู้เซ็นได้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลนั้นจะถูกลงรหัสตามที่กำหนดโดยกฎหมาย โดยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่กำหนดโดย ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. โดยจะดำเนินการอย่างละเอียดและเข้มงวด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลทางชีวมิติจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่นการระบุและการรับรองบุคคลของลูกค้าในกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูลดิจิตัลตามกฎหมาย การเก็บข้อมูลตามกฎหมายเป็นกระบวนการเก็บเอกสารดิจิตัลที่เซ็นโดยลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารไม่ถูกทำลาย ดัดแปลง และสามารถเรียกอ่านได้ตลอดเวลา ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. จะใช้บริการการเก็บข้อมูลดิจิตัลนี้ตาม รัฐกฤษฎีกาอิตาเลียน เลขที่ 82/2005 (กฎหมายการบริหารดิจิตัล) เมื่อกระบวนการเซ็นเสร็จสมบูรณ์ เอกสารที่เซ็นโดยลูกค้าจะถูกส่งไปยังระบบการเก็บเอกสาร ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท

7. ข้อมูลการคุ้มครองของประกัน

ตามรัฐกฤษฎีกาที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีอิตาเลียน ณ วันที่ 22-02-2556 มาตรา 57 ย่อหน้า 2 ดูคาติ มอเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.พี.เอ. ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอไอจี ยุโรป จำกัด เวีย เดลลา ชิวซา 2 มิลาน อิตาลี ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เพื่อป้องกัน ผู้ใช้/ลูกค้าที่เซ็นแบบไดนามิก