Thông tin bảo mật
Ducati luôn tôn trọng vấn đề bảo mật thông tin của các bên tham gia. Các thông tin được cung cấp bởi các bên cho Ducati thông qua trang web sẽ được xử lý một cách thận trọng và tất cả biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn thông tin theo pháp luật Ý về bảo mật thông tin.

Thu thập thông tin cá nhân

Ducati có thể thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ e-mail, họ tên, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của người dùng, số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định. Ducati cũng có thể thu thập thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư người dùng, chẳng hạn như mã bưu điện, tuổi, giới tính, sở thích.

Ngoài ra còn có thông tin về phần cứng và phần mềm của người dùng có thể được thu thập bởi Ducati. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của người sử dụng, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web. Thông tin này có thể được sử dụng bởi Ducati đểthực hiện dịch vụ, duy trì chất lượng dịch vụ, và cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web của Ducati.

Xin lưu ý rằng nếu người dùng trực tiếp tiết lộ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm qua những bảng tin công khai của Ducati, thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác.

Ducati đề xuất rằng người dùng cần xem xét các điều khoản bảo mật của những trang web mà khách hàng tương tác từ Ducati hiểu rõ cách thứctrang web thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin. Ducati không chịu trách nhiệm về những điều khoản bảo mật hoặc bất kỳ nội dung nào khác của bất kỳ trang web nào khác ngoài các trang web này, bất kể các trang web đó có hoặc không liên kết đến hoặc từ trang web này.

Sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng

Ducati có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để vận hành trang web và cung cấp dịch vụ mà người dùng đã yêu cầu. Ducati cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để thông báo các sản phẩm hoặc dịch vụ khác từ Ducati và những chi nhánh của mình. Ducati cũng có thể liên hệ với Người dùng thông qua khảo sát để thu thập ý kiến của người dùng về dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Ducati không bán, thuê hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho các bên thứ ba. Ducati có thể, bất cứ lúc nào, liên hệ với Người dùng đại diện cho các đối tác kinh doanh bên ngoài về các chào hàng mà Người dùng có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, những thông tin cá nhân của người dùng (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) không được chuyển đến bên thứ ba. Ngoài ra, Ducati có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy đểthực hiện những nghiên cứu thống kê, gửi email hoặc thư bưu điện cho Người dùng, cung cấp hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba như vậy đều không được phép sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Ducati, và họ được yêu cầu phải duy trì tính bảo mật của thông tin người dùng.

Ducati không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm, như chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của người dùng.

Ducati có thể theo dõi các trang web và các trang thuộc sở hữu của Ducati mà khách hàng ghé thăm, nhằm xác định dịch vụ nào là phổ biến nhất. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp những nội dung và quảng cáo của Ducati đến những khách hàng có quan tâm đến một vấn đề cụ thể.

Trang web Ducati sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của khách hàng, mà không cần thông báo, khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi hành động đó là cần thiết để:
(a) tuân theo các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo thủ tục hợp pháp của Ducati hay trang web;
(B) bảo vệ quyền lợi của Ducati; và,
(c) hành động trong những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của Ducati, hoặc của cộng đồng.

Bảo mật thông tin cá nhân của người dung

Ducati bảo những thông tin cá nhân của người dùngtránh khỏihoạt động truy cập, sử dụng hoặc tiết lộtrái phép. Ducati bảo mật thông tin cá nhân của người dùng cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường bảo mật, an toàn, bảo vệ tránh khỏi các hoạt động truy cập, sử dụng hoặc tiết lộtrái phép. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, thì sẽ được bảo vệ thông qua mã hoá, chẳng hạn như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

 

Thông tin theo mục 13 của Nghị định pháp lý Ý n. 196 ngày 30 tháng 6 năm 2003 - Luật bảo mật thông tin.

Các dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người dùng thông qua việc sử dụng các trang web sẽ được xử lý bởi người sở hữu Ducati Motor Holding SpA –Công ty có cổ đông duy nhất–tuân theo các hoạt động quản lý và điều phối của AUDI AG có trụ sở tại tại Cavalieri Ducati 3 , Bologna, Ý và chịu trách nhiệm bởi Telecom Italia SpA, với trụ sở đăng ký tại Piazza degli Affari 2, Milan, Ý, sử dụng phương tiện tự động phổ biến trong việc tuân thủ các quy định của Nghị định pháp lý Ý n. 196 ngày 30 tháng 6 năm 2003 - Luật bảo mật thông tin liên quan đến các dịch vụ khác nhau và hoạt động có sẵn trên trang web. Cụ thể: chấp thuận việc đăng ký và truy cập hợp lệ của người dùng đến người khu vực dành riêng của trang web và cung cấp tất cả các thông tin, hỗ trợ và dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng. Cuối cùng, các dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được cung cấp cho các bên thứ ba có quan hệ hợp đồng với Ducati Motor Holding SpA và / hoặc cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và / hoặc các công ty bảo hiểm, có thể được thành lập ngoài Liên minh châu Âu, và sẽ được thông báo cho người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được chỉ định bởi chủ sở hữuDucati Motor Holding SpA. Sau khi đồng ý kích hoạt các chức năng cụ thể, trang web, trong một số trường hợp, sẽ có thể sử dụng các tập tin cookie. Trang web Ducati sử dụng "cookies" để giúp người dùng cá nhân hoá trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tập tin nhỏ được đặt trên đĩa cứng của người dùng bằng một máy chủ trang web, bao gồm một chuỗi ký tự, đến máy tính của người dùng chỉ để xác định trình duyệt của người dùng. Cookie không được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính người dùng. Cookie được chỉ định cho người dùng, và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho người dùng.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp một chức năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của người dùng. Mục đích của một cookie là thông báo cho máy chủ web rằng người dùng đã trở lại lại một trang cụ thể. Ví dụ, nếu người dùng cá nhân hoá trang Ducati, hoặc đăng ký với trang web hoặc dịch vụ Ducati, một cookie sẽ giúp Ducati lưu lại những thông tin cụ thể của những lần ghé thăm sau này. Điều này giúp đơn giản hoá quá trình ghi chép các thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ hoá đơn, địa chỉ gửi hàng, v.v. Khi khách hàng quay lại trang Web Ducati, thông tin mà khách hàng cung cấp lúc trước có thể được đưa ra, để khách hàng có thể dễ dàng sử dụngtính năng trang web Ducati mà khách hàng đã tùy chỉnh trước đó. Người dùng, tùy ý mình, có thể được thông báo về việc sử dụng các tập tin cookie hoặc ngăn chặn việc sử dụng các cookie bằng cách thay đổi các tùy chọn liên quan về chương trình điều hướng. Trong trường hợp này, một số các tính năng của trang web có thể sẽ không hoạt động chính xác.

Dữ liệu cá nhân sẽ không được phổ biến.
Việc cung cấp dữ liệu cá nhânnói trên là tùy chọn. Nếu không cung cấp các dữ liệu đó, thì khách hàng sẽ không được truy cập các dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động có sẵn trên trang web. Thông tin cụ thể về xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được cung cấp khi thực hiện hoạt động cụ thể hay dịch vụ có sẵn trên trang web.

Là một bên liên quan, người dùng có các quyền được quy định trong Nghị định pháp lý Ý n. 196 ngày 30 tháng 6, 2003. Để biết chi tiết các quyền này, bao gồm cả các thông tin về người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân do Ducati Motor Holding SpA bổ nhiệm, các bên liên quan có thể gọi điện thoại đến số điện thoại miễn phí 800-55-30-66 hoặc gửi thư vào hòm mail contact_us@ducati.com hoặc bằng fax tại + 39-051-6413268.

DUCATI CALL CENTER

Thông tin theo mục 13 của Nghị định pháp lý Ý n. 196 ngày 30 tháng 6, 2003- Luật bảo mật thông tin.


Các dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi các bên liên quan liên lạc với DUCATI CALL CENTER sẽ được xử lý bởi người sở hữu Ducati Motor Holding SpA, với trụ sở văn phòng tại Cavalieri Ducati 3, Bologna, Ý và người phụ trách Claudio Domenicali, cư trú tại văn phòng đăng ký của Ducati Motor Holding SpA tại qua Cavalieri Ducati 3, Bologna, Italy, sử dụng phương tiện tự động phổ biến trong việc tuân thủ các quy định của Nghị định pháp lý Ý n. 196 ngày 30 tháng 6, 2003- Luật bảo mật, cho các mục đích sau:


(I) đối với việc quản lý các mối quan hệ với các bên liên quan và cung cấp thông tin, hỗ trợ và dịch vụ theo yêu cầu của bên liên quan. Để kết phục vụ mục đích này dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba có quan hệ hợp đồng với Ducati Motor Holding SpA, bao gồm cả các tổ chức tín dụng, ngân hàng và / hoặc các công ty bảo hiểm, kể cả được thành lập ngoài Liên minh châu Âu, và sẽ được thông báo tới người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm hoặc phụ trách việc xử lý dữ liệu cá nhân do Ducati Motor Holding SpA bổ nhiệm;

(ii) sự chấp thuận trước của các bên liên quan đối với hoạt động quảng cáo và thông tin thương mại, gửi các tài liệu quảng cáo, bán hàng trực tiếp, để thực hiện khảo sát thị trường. Để phục vụ mục đích này dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp bởi Ducati Motor Holding SpA cho các công ty thuộc tập đoàn Ducati Motor Holding SpA và / hoặc các công ty có quan hệ hợp đồng với Ducati Motor Holding SpA, kể cả được thành lập bên ngoài Liên minh châu Âu, và sẽ được thông báo tới người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm hoặc phụ trách việc xử lý dữ liệu cá nhân được bổ nhiệm bởi những công ty nói trên.

Việc cung cấp các dữ liệu người dùng cho các mục đích nêu tại khoản (i) là tùy chọn. Nếu người dùng không cung cấp các thông tin này, người dùng sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ, thông tin và / hoặc dịch vụ được yêu cầu. Việc cung cấp các dữ liệu người dùng cho các mục đích nêu tại khoản (ii) là tùy chọn. Nếu người dùng không cung cấp các thông tin đó, người dùng sẽ không được nhận thông tin về thương mại và / hoặc hoạt động quảng bá của Ducati Motor Holding SpA. và / hoặc đối tác.

Là một bên liên quan, người dùng có các quyền được quy định trong Nghị định pháp lý Ý n. 196 ngày 30 tháng 6, 2003. Để biết chi tiết các quyền này, bao gồm cả các thông tin về người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân do Ducati Motor Holding SpA bổ nhiệm, các bên liên quan có thể gọi điện thoại đến số điện thoại miễn phí 800-55-30-66 hoặc gửi thư vào hòm mail contact_us@ducati.com hoặc bằng fax tại + 39-051-6413268.

Theo dõi hoạt động sử dụng

Ducati có quyền theo dõi mô hình giao thông sử dụng trên tất cả các trang web của mình. Tuy nhiên, không có tương quan thông tin này với các dữ liệu về người dùng cá nhân. Ducati không thoi dõi thống kê sử dụng tổng thể về tên miền, loại trình duyệt, và loại MIME của người dùng bằng cách đọc thông tin này từ các chuỗi trình duyệt (thông tin chứa trong trình duyệt của mỗi người dùng).

Ducati đôi khi sẽ theo dõi và ghi lại các từ khóa tìm kiếm mà người dùng nhập vào khung tìm kiếm, nhưng theo dõi này không liên quan đến người dùng cá nhân. Ducati sử dụng thông tin theo dõi để xác định các lĩnh vực mà người dùng quan tâm và không quan tâm dựa trên lượng truy cập vào các lĩnh vực. Ducati không theo dõi những nội dung mà người dùng cá nhân đọc, mà theo dõi hiệu suất của từng trang tổng thể. Điều này nhằm mục đích giúp Ducati tiếp tục xây dựng một dịch vụ tốt hơn cho người dùng.

Các trang web khác

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web và dịch vụ được sở hữu và điều hành bởi Ducati. Ducati không kiểm soát các trang web hiển thị do kết quả tìm kiếm hoặc liên kết chứa trong các dịch vụ của mình. Những trang web này có thể đặt cookie hoặc các tập tin khác của riêng họ lên máy tính của người dùng, thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân từ người dùng.

Chấp thuận của người dung

Bằng việc sử dụng trang web này, người dùng đồng ý cho Ducati thu thập và sử dụng thông tin. Nếu Ducati quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, Ducati sẽ đưa ra các thay đổi trên trang web để người dùng luôn luôn nắm bắt được cách thức Ducati thu thập, sử dụng thông tin, và trong trường hợp nào thông tin sẽ được tiết lộ.


THÔNG BÁO CHỮ KÝ ĐỘNG

Tài liệu của Ducati Motor Holding Spa được lập theo Nghị định của Thủ tướng Ý ngày 22-02-2013, Điều. 57, khoản 1 và 3, liên quan đến Chữ ký điện tử hiện đại.


1. Thông tin chung

Trong năm 2015, Ducati Motor Holding Spa ("Ducati") giới thiệu một giải pháp CNTT tiên tiến cho phép khách hàng và người dùng của Ducati ("Khách hàng") ký hợp đồng bằng phương tiện điện tử. Giải pháp này, sau đây gọi là "Chữ ký động", là một phần của một dự án lớn hơn để thực hiện số hóa quy trình làm việc bằng cách dần dần thay các tài liệu bằng giấy bằng tài liệu được số hóa. Một cách ngắn gọn, dịch vụ chữ ký động dựa trên một công nghệ cho phép cho các tài liệu được ký bằng tablet (tablet hóa) sử dụng một loại chữ ký điện tử cụ thể, giảm / loại bỏ việc in tài liệu giấy để lưu giữ và / hoặc gửi cho khách hàng. Tài liệu này mô tả các đặc tính của Dịch vụ chữ ký điện tử hiện đại và công nghệ làm nền tảng cho dịch vụ này, và được công bố trên trang chủ của trang web của Ducati Motor Holding Spa theo yêu cầu của quy định hiện hành, để cung cấp cho khách hàng và công chúng nói chung tại mọi thời điểm.


2. Chữ ký động là gì?

Một chữ ký động được thực hiện bằng cách ghi lại các đặc tính động học (nhịp điệu, áp lực, phối hợp, vv) của chữ ký viết tay của khách hàng bằng văn bản trên một tablet số hóa có sử dụng một bút Stylus. Giải pháp chữ ký động được thông qua bởi Ducati Motor Holding Spa đáp ứng các yêu cầu về CNTT và pháp luật về các loại chữ ký điện tử hiện đại theo quy định của Nghị định của Thủ tướng Ý ngày 22-02-2013 "Tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc tạo lập, đính kèm và xác minh chữ ký điện tử hiện đại , chữ ký điện tử và chữ ký số đủ điều kiện "được xuất bản trong OJ số 117 ngày 21-05-2013 và đảm bảo (xem Nghị định ngày 22-02-2013, Điều 56, khoản 1 của Thủ tướng Ý.): a) xác minh người ký b) liên kết link chữ ký người ký c) hệ thống tạo chữ ký dưới quyền kiểm soát của người ký (bao gồm các dữ liệu sinh trắc học được sử dụng để tạo ra các chữ ký) d) khả năng để xác minh rằng các tài liệu kỹ thuật số được ký không thay đổi sau khi được ký e) khả năng của người ký để có được bằng chứng về nội dung đã ký f) xác định các đối tượng theo điều 55, đoạn 2, điểm a) về các tiêu chuẩn kỹ thuật g) không có các yếu tố nào của văn bản ký kết cho phép thay đổi các hành vi, tình huống hoặc dữ liệu chứa trong các tài liệu h) liên kết của chữ ký đến văn bản đã ký kết.


3. Các văn bản nào có thể ký kết bằng chữ ký động?

Các văn bản được ký bởi khách hàng bằng chữ ký động là văn bản kỹ thuật số: - đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành - có giá trị pháp lý như văn bản giấy được ký bằng tay. Chữ ký động có thể được sử dụng để ký hợp đồng / cam kết và bản khai liên quan đến việc sử dụng xe máy Ducati cho bất kỳ mục đích, lý do hoặc nguyên nhân, và bất kỳ tài liệu liên quan.


4. Cách thức hoạt động của dịch vụ chữ ký động

Dịch vụ chữ ký động được thông qua bởi Ducati Motor Holding Spa cho phép khách hàng, với sự giúp đỡ của một nhà điều hành, trong việc: xem tài liệu sẽ cần ký kết trên màn hình phù hợp; đọc và kiểm tra các tài liệu kỹ thuật số cần được ký kết, ký vào tài liệu trong phần "chữ ký" đặc biệt có sẵn trên máy tính bảng sử dụng một loại bút đặc biệt. Nhìn bề ngoài, một chữ ký động trên bảng trông giống hệt như một chữ ký viết tay trên một tài liệu giấy. Sau khi ký xong, khách hàng có thể: xác nhận chữ ký bằng cách nhấn phím "xác nhận" trên máy tính bảng sử dụng bút stylus lặp lại chữ ký; nhấn "hủy bỏ" trên máy tính bảng sử dụng bút stylus để hủy bỏ cquy trình ký. Sau quá trình ký kết, một số tính năng kỹ thuật và CNTT của các tài liệu được kích hoạt để đảm bảo tính toàn vẹn và tính không thể chỉnh sửa. Khách hàng có quyền có bản sao của văn bản ký kết với chữ ký động. Khách hàng có thể yêu cầu một bản in của tài liệu khi đã ký, hoặc có được tài liệu ở định dạng kỹ thuật số bằng cách gửi một yêu cầu e-mail tới: contact_us@ducati.com


5. Làm thế nào để đăng ký dịch vụ chữ ký động của Ducati Motor Holding Spa; Làm thế nào để thu hồi chấp thuận?

Để sử dụng dịch vụ chữ ký động, khách hàng phải đồng ý sử dụng chữ ký động để ký vào bất kỳ văn bản nào được Ducati Motor Holding Spa cung cấp để ký hợp đồng với chữ ký động trong một bản cam kết phù hợp (xem Nghị định của Thủ tướng Ý 22-02-2013, Điều. 57, đoạn 1, điểm a). Khách hàng đăng ký dịch vụ này có thể có được bản sao thỏa thuận cấp phép tại bất kỳ thời điểm nào một cách miễn phí bằng cách gửi một e-mail yêu cầu tới: contact_us@ducati.com (xem Nghị định Thủ tướng Ý 22-02-2013, Điều 57, đoạn. 1, điểm c). Tương tự như vậy, khách hàng có thể rút lại cam kết chấp thuận của họ bất cứ lúc nào và trở lại sử dụng chữ ký viết tay thông thường trên các tài liệu giấy.


6.Đặc điểm của hệ thống chữ ký động được thông qua bởi Ducati Motor Holding Spa và các công nghệ sử dụng (xem Nghị định Thủ tướng Ý 22-02-2013, Điều. 57, đoạn 1, điểm e, f)

TABLET SỐ HÓA Thành phần phần cứng được sử dụng bởi Ducati Motor Holding Spa là một máy tính bảng số hóa đặc biệt dựa trên công nghệ cộng hưởng điện từ để nhận diện chính xác các giá trị sinh trắc học của khách hàng đính kèm chữ ký. Tablet được trang bị màn hình LCD màu TFT và một loại bút đặc biệt mà khách hàng sử dụng để ký các tài liệu kỹ thuật số hiển thị trên màn hình. Máy tính bảng hiển chữ ký theo thời gian thực khi khách hàng viết trên màn hình, và tương tự như khi viết trên một tài liệu giấy. Máy tính bảng cho phép khách hàng: xem tài liệu và di chuyển qua lại và xác nhận chữ ký, hủy bỏ chữ ký và ký lại, hủy bỏ hoạt động ký kết. Các hoạt động này được thực hiện bằng cách sử dụng bút stylus đặc biệt và các phím chức năng phù hợp có sẵn trên màn hình máy tính bảng; người ký có quyền kiểm soát trong hệ thống thế hệ chữ ký tại mọi thời điểm.
HỆ THỐNG CHỮ KÝ ĐỘNG Hệ thống chữ ký động đảm bảo sự an toàn của dữ liệu sinh trắc học, tạo ra link duy nhất của chữ ký được viết trên máy tính bảng cho người ký / khách hàng. Máy tính bảng số hóa được kết nối với máy trạm của nhà điều hành trong chế độ an toàn sử dụng thuật toán AES với khóa đối xứng đôi được trao đổi bằng cách sử dụng thuật toán Diffie-Hellman. Dữ liệu sinh trắc học được mã hóa bằng khóa bất đối xứng RSA 2048-bit và thuật toán mã hóa SHA256. Sau đó dữ liệu được nhúng vào các file PDF và chữ ký PadES được tạo ra bằng cách áp dụng một chữ ký kỹ thuật số kỹ thuật dựa trên một chứng nhận bổ sung với khóa riêng và thuật toán SHA256. Dữ liệu sinh trắc học không được lưu trữ trong văn bản rõ ràng trong bất kỳ hình thức nào, hoặc máy tính bảng hoặc bằng các ứng dụng chữ ký. Tập hợp các giá trị sinh trắc học được gắn với tài liệu kỹ thuật được xem và ký bởi khách hàng với một đường link duy nhất, không phân ly, do đó bất kỳ chữ ký nào đã ký không thể gắn vào bất kỳ tài liệu khác. Các tài liệu kỹ thuật số có chữ ký của khách hàng được lưu trữ trong định dạng PDFa1 và chữ ký số trong chế độ PAdES, để đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật về tính nhất quán, không thể chỉnh sửa và dễ đọc. Vào cuối của quá trình ký kết, các tài liệu được gửi đến một kho lưu trữ kỹ thuật số để được lưu trữ theo yêu cầu của pháp luật.
QUẢN LÝ DỮ LIỆU SINH TRẮC HỌC Ducati Motor Holding Spa không có quyền truy cập độc lập vào dữ liệu sinh trắc học của người ký. Điều này có nghĩa rằng các dữ liệu đó chỉ có thể được mã hóa trong phạm vi cho phép bởi luật pháp với sự hỗ trợ của một bên thứ ba được Ducati Motor Holding Spa bổ nhiệm thông qua quá trình giám sát chặt chẽ và chi tiết. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu sinh trắc học không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, chẳng hạn như xác định và xác minh khách hàng trong quy trình CNTT.
LƯU TRỮ TÀI LIỆU KỸ THUẬT SỐ THEO PHÁP LUẬT Lưu trữ tài liệu pháp lý là một quá trình lưu trữ an toàn cho các tài liệu kỹ thuật số có chữ ký của khách hàng nhằm đảm bảo rằng các tài liệu vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi và có thể đọc được tại mọi thời điểm. Để phục vụ mục đích này, Ducati Motor Holding Spa sử dụng dịch vụ lưu trữ tài liệu kỹ thuật số phù hợp với Nghị định pháp lý Ý số 82/2005 (Bộ luật quản lý kỹ thuật số). Khi quá trình ký được hoàn thành, các văn bản có chữ ký của khách hàng được gửi đến hệ thống lưu trữ để đảm bảo tính toàn vẹn lâu dài, tính không thể chính sửa và giá trị pháp lý. Tất cả các tài liệu có sẵn trong các hệ thống lưu trữ có thể được truy cập bởi các nhà khai thác có thẩm quyền.


7. Thông tin phạm vi Bảo hiểm.

Theo Nghị định của Thủ tướng Ý ngày 22-02-2013, Điều. 57, đoạn 2, Ducati Motor Holding Spa tham gia chương trình bảo hiểm của AIG Europe Limited - Via dellaChiusa, 2 - Milan, Ý, ngày 25 tháng 6 năm 2015 để bảo vệ người dùng / khách hàng đăng ký sử dụng chữ ký động.