Điều khoản và điều kiện
Các định nghĩa.

"Ducati" có nghĩa là Ducati Motor Holding S.p.A. - Một Công ty có một cổ đông duy nhất – đượcquản lý và điều phối bởi AUDI, Via Cavalieri Ducati n. 3, Bologna, Italy.

"Trang web" là trang web www.ducati.com thuộc sở hữu và quản lý bởi Ducati.

"Người sử dụng" hoặc "Bạn" có nghĩa là khách truy cập hoặc sử dụng trang web.

Mọi tham chiếu đến "anh" / "anh ấy" / "anh ta" thì bao gồm cả "cô" / "cô ấy", trong trường hợp có thể.
 
Các phần của trang web được điều hành trực tiếp bởi Ducati hoặc do các bên thứ ba được thông báo rõ ràng.

Thỏa thuận này mô tả các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng các trang web và các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua trang web này. Các điều khoản và điều kiện mô tả trách nhiệm của người dùng và giới hạn trách nhiệm của Ducati. Trước khi sử dụng các trang web, xin vui lòng đọc các thỏa thuận này một cách cẩn thận.
KHI TRUY CẬP BẤT CỨ PHẦN HOẶC KHU VỰC NÀO CỦA TRANG WEB NÀY, NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN BỊ RÀNG BUỘC PHÁP LÝ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢI TUÂN THEO.

NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, NGƯỜI DÙNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Thông báo về bản quyền.

Người dùng xác nhận rằng thông tin, dữ liệu, phần mềm, hình ảnh, biểu đồ, video, hình nền, kiểu chữ, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, minh họa, thiết kế, biểu tượng, văn bản và các tài liệu khác trên Trang web của Ducati và / hoặc các nội dung bản quyền của bên thứ ba.
Bản sao, tái bản, sửa đổi, kể cả một phần, tải xuống, lưu trữ, công bố, thông báo bằng bất kỳ phương tiện, nói chung bất kỳ hành vi xử lý hoặc sử dụng các thông tin hoặc tài liệu lấy từ trang web này, dưới mọi các hình thức, phương tiện và công nghệ hiện tại hoặc trong tương lai, đều bị cấm, khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của Ducati.

Thông báo về thương hiệu.

"Ducati" và "Ducati Corse" là thương hiệu mang tính tượng trưng và để gọi tên của Ducati Motor Holding S.p.A., là các biểu tượng được sử dụng trong các trang web đã được đăng ký bởi Ducati Motor Holding S.p.A.
Nhãn hiệu và biểu tượng của các bên thứ ba sử dụng trong trang web là tài sản độc quyền của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng và sao chép các nhãn hiệu và logo dưới bất kỳ hình thức và cách thức nào đều bị nghiêm cấm.

Hoạt động sử đụng được cho phép.

Người dùng chỉ được sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp, không sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hoạt động đầu cơ, sai trái hoặc gian lận.

Trừ khi được quy định rõ ràng bởi Ducati, bất kỳ phần nào của trang web, thông tin và các tài liệu có sẵn trên web, chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại.

Người dùng không được sử dụng các trang web dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây tổn hại, quá tải, hay ảnh hưởng đến trang web hoặc gây cản trở việc sử dụng của những người khác. Người dùng không được lấy hoặc cố ý lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có thông qua trang web.

Người dùng cam kết phải đủ mười tám tuổi (18 tuổi) và hoặc đủ tuổi hợp pháp để tạo ra nghĩa vụ ràng buộc pháp lý cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà người dùng có thể gánh chịu, phát sinh từ hoạt động sử dụng trang web này, và trong trường hợp phải hơn 14 tuổi. Nếu không, người dùng không được phép sử dụng trang web. Việc tham gia hợp đồng bằng họ tên giả mạo hoặc với một thẻ tín dụng không hợp lệ được coi là vi phạm pháp luật. Người dùng gian lận sẽ bị truy tố trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bảo đảm.

Ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng bằng văn bản bảo đảm của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, tất cả các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua trang web này được cung cấp trên cơ sở "hiện tại", "có sẵn" mà không có bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ngụ ý. Không ảnh hưởng đến điều trên, không có bảo đảm hoặc cam kết nào được thực hiện (i) theo đó người dùng sẽ nhận được mức giá thị trường hiện có thấp nhất cho hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn thông qua các trang web (ii) việc sử dụng các trang web này không bị lỗi, (iii) liên quan đến kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các trang web, hoặc (iv) về tính chính xác, độ tin cậy và chất lượng của bất kỳ sản phẩm, nội dung thông tin, dịch vụ, tư vấn hoặc hàng hóa được cung cấp hoặc có sẵn thông qua trang web.

Người dùng đồng ý chịu mọi rủi ro và trách nhiệm tron hoạt động sử dụng trang web.

Đặc điểm sản phẩm và dịch vụ.

Trang web có thể được truy cập bởi người dùng từ khắp mọi nơi trên thế giới và có thể chứa tài liệu tham khảo hoặc tham chiếu về các sản phẩm và dịch vụ \ không có sẵn / có thông số kỹ thuật khác hoặc bị cấm ở quốc gia người dùng. Sự hiện diện của các tài liệu tham khảo như vậy không có nghĩa là Ducati có ý định cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó ở quốc gia của người dùng, hoặc sản phẩm và / hoặc dịch vụ có thể được sử dụng hợp pháp ở quốc gia người dùng. Ducati có quyền, mà không cần thông báo trước, không tiếp tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc thay đổi thông số kỹ thuật bất cứ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào.

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được trình bày rõ là để bán trên trang web có thể được bán và sử dụng trong các nước được chỉ định cụ thể. Số liệu kỹ thuật của sản phẩm và dịch vụ có thể khác nhau giữa các quốc gia phụ thuộc vào luật pháp địa phương.

Tất cả các sản phẩm và dữ liệu kỹ thuật liên quan, cũng như hình ảnh minh họa, tư vấn và thông tin có sẵn thông qua trang web này được cung cấp trên cơ sở "hiện tại, có sẵn" mà không có sự bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ngụ ý. Những thông tin này, được cập nhật theo thời gian, có giá trị mô tả đơn thuần và không có hiệu lực ràng buộc đối với Ducati. Ducati sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi / sai sót trong hoạt động sao chép và / hoặc dịch thuật.

Một số màu sắc và / hoặc phiên bản có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Ducati bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm mà không có nghĩa vụ phải thông báo trước hoặc thực hiện các thay đổi như vậy với các sản phẩm đã được bán ra. Các thông số kỹ thuật sản phẩm chi tiết có trong hướng dẫn sử dụng của từng model. Các sản phẩm được trình bày không phải là phiên bản cuối cùng và do đó có thể sẽ có những chỉnh sửa nhỏ và / hoặc lớn tùy theo quyết định của Ducati và không có thông báo trước.

XIN LƯU Ý RẰNG NƯỚC NHIỀU CẤM NHẬP KHẨU, ĐĂNG KÝ VÀ / HOẶC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN HOẶC SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP VỚI SỐ LIỆU KỸ THUẬT CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐÓ.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Đại lý xe Ducati đáng tin cậy tại địa phương bạn.

Giới hạn trách nhiệm chung.

Các thông tin, phần mềm và dịch vụ bao gồm trong hoặc có sẵn thông qua các trang web có thể thiếu chính xác hoặc bị lỗi. Các thông tin có thể được thay đổi theo định kỳ. Ducati và / hoặc các nhà cung cấp tương ứng có thể thực hiện các hoạt động nâng cấp và / hoặc thay đổi đối với trang web / dịch vụ bất cứ lúc nào.Các thông tin, phần mềm và dịch vụ bao gồm trong hoặc có sẵn thông qua các trang web có thể thiếu chính xác hoặc bị lỗi. Các thông tin có thể được thay đổi theo định kỳ. Ducati và / hoặc các nhà cung cấp tương ứng có thể thực hiện các hoạt động nâng cấp và / hoặc thay đổi đối với trang web / dịch vụ bất cứ lúc nào.
Ducati và / hoặc các nhà cung cấp tương ứng của mình không cam kết về sự phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn có, thời gian, việc không có virus hoặc các thành phần gây hại khác và tính chính xác của các thông tin, phần mềm, dịch vụ và đồ họa có liên quan chứa trong trang web / dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào.

Trong bất kỳ trường hợp nào Ducati và / hoặc các nhà cung cấp của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất thiệt hại nào bất kể trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, hay kéo theo bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiệt hại về sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc tài sản hữu hình hoặc thiệt hại vô hình, phát sinh từ hoặc dưới bất kề hình thức nào, liên quan đến việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web / dịch vụ, với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan, việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ, hoặc cho bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa có liên quan thu được thông qua trang web.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP DUCATI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC THIỆT HẠI, MẤT MÁT HOẶC KHÔNG TUÂN THỦ MANG TÍNH NGHẪU NHIÊN / TỪ XA HOẶC KÉO THEO, MẤT PHÁT SINH TỪ CÁC DỊCH VỤ HOẶC THÀNH PHẦN CỦA TRANG WEB KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH BỞI DUCATI.

Trong mọi trường hợp Ducati và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại, thiệt hại, hoặc bất kỳ thiệt hại đặc biệt, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả của bất cứ loại nào, hoặc theo hợp đồng, hoặc bất kỳ hình thức nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web không phù hợp với các điều khoản và điều kiện, ngay cả khi Ducati đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.
Bất kể những điều trên, nếu Ducati phải chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web, thì người dùng xác nhận và đồng ý rằng trách nhiệm của Ducati trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá mức phí mà người dùng thanh toán (nếu có) để sử dụng trang web.

Tất cả các hình ảnh được sử dụng trên các trang web hiển thị tay đua chuyên nghiệp trên đường đua có kiểm soát. Không được thử hoặc cố gắn thực hiện các hành động tương tự có thể gây nguy hiểm cho bạn hoặc người sử dụng đường bộ và đường đua khác.

Bên thứ ba.
.

Nếu người dùng sử dụng trang web để gửi Đơn mưa hàng hoặc để đặt hàng cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba ( "Bên thứ ba"), thì người dùng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi trong tính chính xác của thông tin được cung cấp liên quan đến việc sử dụng đó. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo cho Bên thứ ba về tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng trang web và việc mua và đặt hàng các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm tất cả các quy tắc và hạn chế áp dụng, cũng như của tất cả các tính năng, đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ. Người dùng trang web cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba đồng ý bồi thường và bảo vệ Ducati vô hại từ và chống lại bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và khiếu nại (bao gồm cả các chi phí biện hộ), liên quan đến các bên thứ ba hoặc của việc người dùng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình như mô tả ở trên.

Trong trường hợp bên thứ ba vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho bất kỳ đơn mua hàng hoặc đặt hàng, bao gồm tất cả các chi phí liên quan, lệ phí, nghĩa vụ và / hoặc bất kỳ tổn thất phát sinh liên quan.

Liên kết đến những trang web và dịch vụ khác.

Trang web của Ducati chứa tham chiếu đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba không ngụ ý rằng Ducati xác nhận là trang web liên kết được phép sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, biểu tượng hoặc biểu tượng bản quyền của Ducati.


Ducati không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin và nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba, hoặc được đưa vào các trang web của các bên thứ ba.

Ducati không chịu trách nhiệm về sự sẵn có, hoạt động hay hiệu suất của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang web của Ducati hoặc được truy cập từ trang web đó.  

Ducati có thể cho phép một liên kết được tạo ra từ trang chủ của trang web này tùy ý của mình khi nhận được yêu cầu bằng văn bản. Ducati có quyền từ chối cấp phép và / hoặc rút giấy phép tuỳ ý, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần bất kỳ lý do nào. <

DEEP LINKING HOẶC FRAMING, NHẰM MỤC ĐÍCH TRÁNH NHẬN DIỆN HOẶC XÁC NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ CỦA HỢP ĐỒNG, BỊ NGHIÊM CẤM.

Thông tin được cung cấp bởi người dùng[1]

Để sử dụng một số dịch vụ trên trang web này, người dùng có thể phải đăng ký. Người dùng đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác và cập nhật của mình theo hướng dẫn trong các mẫu đăng ký và ứng dụng trên trang web này. Nếu các thông tin được cung cấp là không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không mang tính cập nhật, hoặc nếu Ducati có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không mang tính cập nhật, nó có thể, thì Ducati, tùy ý mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng đến trang web. Hơn nữa, người dùng đồng ý rằng Ducati sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba trong trường hợp Ducati chấm dứt quyền truy cập đến các trang web, và các dịch vụ hoặc tài liệu vì bất kỳ lý do nào.

Ngoại trừ các thông tin người dùng phải cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc trong quá trình sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang web này ("Thông tin được phép"), Ducati không khuyến khích người dùng và người dùng cũng không nên gửi bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền cho Ducati qua trang web. Bằng việc chấp thuận các Điều khoản Sử dụng, người dùng đồng ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào người dùng hoặc cá nhân đại diện cho mình cung cấp cho Ducati ngoài thông tin được phép sẽ không được coi là bí mật hoặc độc quyền. Khi cung cấp các thông tin hoặc tài liệu như vậy cho Ducati, người dùng đồng ý cấp phép không hạn chế, không thu hồi, và miễn phí bản quyền cho Ducati để sử dụng, sao chép, trưng bày, biểu thị công khai, truyền đạt, phân phối và tái cấp phép cho người khác đối với các thông tin, tài liệu đó, và người dùng đồng ý thêm rằng Ducati có thể tự do sử dụng, và cho phép người khác sử dụng, bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết mà người dùng hoặc cá nhân đại diện cho mình cung cấp cho Ducati. Ngoài ra người dùng xác nhận rằng Ducati không khuyên khích người dùng cung cấp bất kỳ thông tin hay tài liệu mang tính phỉ báng, khiêu dâm, quấy rối, hoặc trái pháp luật, hoặc được chứa trong tài liệu độc quyền của người khác.

Ducati sẽ sử dụng các thông tin được phép phù hợp với chính sách bảo mật được đăng trên trang web này.


Bảo vệ tính riêng tư.

Ducati cam kết tôn trọng tính riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng. Dữ liệu mà người dùng gửi cho Ducati qua website sẽ được xử lý với sự thận trọng tối đa và bằng tất cả các biện pháp đảm bảo bảo mật, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Ý về bảo vệ quyền riêng tư.

Để kích hoạt một số chức năng cụ thể, trang web có thể sử dụng các tập tin cookie. Người dùng có thể, tùy ý mình, được thông báo bằng / trình duyệt của mình hoặc ngăn chặn / trình duyệt của mình chấp nhận cho phép cookie thay đổi cấu hình trình duyệt.

Virus

Máy tính của bạn luôn có nguy cơ bị nhiễm virus trên Internet và do đó chúng tôi muốn cảnh báo người dùng về nguy cơ nhiễm virus trên hệ thống của mình. Người dùng có trách nhiệm thực hiện quét bất kỳ và tất cả các tài liệu tải về từ Internet. Ducati không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi virus hoặc các nguy cơ liên quan, bất kể việc nhiễm virus hoặc các nguy cơ đó có phát sinh từ việc truy cập website của Ducati hay không. Người dùng phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh từ việc bảo trì, sửa chữa, hiệu chỉnh liên quan đến việc bị nhiễm virus máy tính.

Các nội dung và thành phần của bên thứ ba

Trang web có chứa các thành phần, bài viết và tài liệu nói chung được quản lý hoặc được cung cấp bởi các bên thứ ba.
Ducati không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính trung thực, chính xác, đầy đủ hoặc bất kỳ tính năng khác liên quan đến nội dung của tài liệu này hoặc của các thành phần trang web được quản lý bởi các bên thứ ba.
Các trách nhiệm về nội dung của tài liệu hoặc các thành phần trang web, bao gồm cả quyền sở hữu và tính hợp pháp của việc sử dụng các văn bản, hình ảnh, hình ảnh, âm nhạc, clip hay mọi thứ khác, là trách nhiệm độc quyền của bên thứ ba được trích dẫn. Bất kỳ khiếu nại về nội dung của các tài liệu hoặc các thành phần trang web được quản lý hoặc được cung cấp bởi các bên thứ ba, thuộc trách nhiệm của tác giả hoặc nhà cung cấp tương ứng.

Sử dụng dịch vụ thông tin

Trang web có thể chứa các dịch vụ bảng thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, các trang web cá nhân, lịch, và / hoặc các phương tiện thông điệp hoặc thông tin liên lạc được thiết kế cho phép bạn giao lưu với công chúng hoặc một nhóm (gọi chung là "Dịch vụ Thông tin "). Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ thông tin để thực hiện thông báo, gửi và nhận các tin nhắn và những thành phần phù hợp và liên quan đến các Dịch vụ Thông tin cụ thể. Hơn nữa, nội dung trên trang web chỉ có thể được áp dụng cho mục đích sử dụng cá nhân và không được sử dụng cho hoạt động thương mại. Sau đây là các ví dụ và chưa phải là giới đầy đủ, bạn đồng ý khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không:

 • - Phỉ báng, lăng mạ, quấy rối, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác.
 • Xuất bản, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tên, thành phần hoặc thông tin mang tính xúc phạm, phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật.
 • Tải lên những file chứa phần mềm hoặc các tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư hoặc công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả các chấp thuận cần thiết.
 • - Tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm khác tương tự hoặc các chương trình có thể làm hỏng các hoạt động của máy tính của người khác.
 • - Quảng cáo hoặc chào bán hoặc chào mua bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ vì bất cứ mục đích thương mại nàotrừ khi Dịch vụ Thông tin đó được thiết kế dành riêng cho các hoạt động đó.
 • - Thực hiện hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, các cuộc thi, các chương trình đa cấp hoặc các thư chuyển tiếp.
 • - Tải tệp được đăng bởi người dùng Dịch vụ Thông tin khác mà không được phép phân phối một cách hợp pháp theo cách đó khi bạn đã biết hoặc đáng lẽ phải biết về việc này.
 • - Làm sai hoặc xoá bỏ thẩm quyền tác giả, thông báo pháp lý hoặc các loại thông báo khác hoặc bản quyền hoặc nhãn mác của nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc các tài liệu khác chứa bên trong một file được tải lên.
 • - Giới hạn hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng Dịch vụ Thông tin.
 • - Xâm phạm bất kỳ nguyên tắc ứng xử hoặc hướng dẫn nào khác được áp dụng cho Dịch vụ Thông tin cụ thể.
 • - Tập hợp hoặc thu thập thông tin của người khác, bao gồm địa chỉ e-mail, khi chưa có sự đồng ý của họ.
 • - Vi phạm các quy định hiện hành.


Ducati không có nghĩa vụ hay trách nhiệm giám sát Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Ducati có quyền tuỳ ý xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và loại bỏ bất cứ tài liệu, nội dung nào không phù hợp và / hoặc gây phiền toái. Ducati có quyền chấm dứt quyền truy cập của người dùng đến bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì.

Ducati có quyền tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quy trình hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc chỉnh sửa, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, tùy Ducati quyết định.

Người dùng phải thận trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin cá nhân nào về chính mình hoặc con cái của mình trong Dịch vụ Thông tin. Ducati không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các tin nhắn hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ Thông tin và, do đó, Ducati từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động nào phát sinh từ hoạt động tham gia Dịch vụ Thông tin. Những người quản lý trang thông tin không phải là người phát ngôn của Ducati, và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ducati.

Tài liệu được tải lên Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sự sao chép và / hoặc phân phối. Người dùng có trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu trong việc tải xuống tài liệu.


Chỉ dẫn và khiếu nại.

Nếu có yêu cầu đủ bằng văn bản hoặc e-mail hợp lý được gửi cho Ducati, Ducati có trách nhiệm loại bỏ các tài liệu được đăng trên trang web có khả năng dẫn đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu của các bên hoặc tác giả của tài liệu hoặc các nhà cung cấp phần chỉ định, có khả năng phát sinh các khiếu lại về quyền hay lợi ích trong các tài hoặc nội dung đó, hoặc khi các tài liệu hoặc nội dung đó vi phạm lợi ích hoặc phải được bảo vệ bởi pháp luật, hoặc các tài liệu hoặc nội dung vi phạm pháp luật.

Mọi yêu cầu, chỉ dẫn hay khiếu nại, xin vui lòng gửi đến:

Ducati Motor Holding S.p.A., tại Cavalieri Ducati n. 3, 40.132, Bologna, Italy.

Fax: + 39 051 6413879

E-mail: contact_us@ducati.com

Chấm dứt sử dụng

DUCATI CÓ QUYỀN CHẤM DỨT HOẶC ĐÌNH CHỈ QUYỀN TRUY CẬP CỦA NGƯỜI DÙNG ĐẾN TẤT CẢ HOẶC THÀNH PHẦN CỦA TRANG WEB NÀY, BẤT CỨ LÚC NÀO, KHÔNG CẦN THÔNG BÁO VÀ TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH.

Thỏa thuận tổng thể

Các điều khoản và điều kiện này là toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Ducati về việc sử dụng trang web và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào trước đó.
Người dùng xác nhận rằng họ đã được thông báo rằng việc mua hoặc đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, kết quả của các dịch vụ đặc biệt hoặc các bộ phận cụ thể của trang web này được quản lý bởi những giới hạn pháp lý và / hoặc giới hạnh hợp đồng được đăng tải trên trang web.

DUCATI CÓ QUYỀN SỬA ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐĂNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỚI LÊN TRANG WEB TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO TÙY Ý CỦA MÌNH. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỚI SẼ CÓ HIỆU LỰC TỪ THỜI GIAN ĐƯỢC ĐĂNG LÊN TRANG WEB NÀY. TRANG WEB ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI NGƯỜI DÙNG SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ TRÊN TRANG WEB VÀO THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG.

Hiệu lực từng phần.

Mọi đề mục điều khoản được sử dụng ở đây chỉ phục vụ mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích các điều khoản và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là vô hiệu do trái các quy định pháp lý hiện hành, thì tất cả các điều khoản khác ngoài điều khoản như vậy hoặc phần còn lại của điều khoản đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Các điều khoản và điều kiện này được trình bày bằng tiếng Ý và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự mờ nghĩa giữa hai văn bản hoặc nghi ngờ về ý nghĩa, thì bản tiếng Ý sẽ được áp dụng.

Luật áp dụng và thẩm quyền.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI VÀ DIỄN GIẢI THEO PHÁP LUẬT Ý.

Mọi tranh chấp, khiếu nại và / hoặc tranh cãi phát sinh từ các điều khoản và điều kiện này sẽ chịu phán quyết của Tòa án Bologna, Ý.

Đối với tất cả các vấn đề chưa được quy định trong tài liệu này, thì sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật Ý đang có hiệu lực.

Từ chối trách nhiệm

Người dùng xác nhận đã hiểu rõ và đồng ý rằng: (1) hoạt động sử dụng trang web và các dịch vụ và tài liệu được cung cấp tại trang web là hoàn toàn tùy thuộc vào người dùng, và (2) các tài liệu có thể chưa chính xác và có lỗi đánh máy. Ducati không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các tài liệu hoặc độ tin cậy của những tư vấn, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin khác đượchiển thị hay phân phối thông qua trang web. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các tài liệu hoặc bất kỳ ý kiến, tư vấn, tuyên bố, hoặc các thông tin.

Ducati và các nhà cung cấp bên thứ ba khác có quyền, tuỳ ý của họ, sửa chữa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ phần nào của trang web. Chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để cung cấp cho người dùng thông tin chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền, thực hiện việc sửa chữa và / hoặc thay đổi nếu các thông tin này được chứng minh là không chính xác. Ducati và các nhà cung cấp bên thứ ba có thể thực hiện bất kỳ thay đổi khác đối với trang web, tài liệu và các sản phẩm, các chương trình, dịch vụ hoặc mức giả được mô tả trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web.